Звіт про роботу за 2019р - Донецький Обласний Цент СоціальноПсихологічної Допомоги

Перейти к контенту

Главное меню:

Звіт про роботу за 2019р

Звіт про роботу комунальної установи
«Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги»
за 2019 рік.
 
              В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна кількість українських сімей потребує соціального захисту і допомоги, які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими організаціями й базуються на відповідній нормативно-правовій базі.  Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів діяльності центру соціально-психологічної допомоги.
 
          
 
В зазначеному напрямку роботи одним з найголовніших чинників є раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допомоги, з метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення проблем та надання відповідної якісної допомоги, особам, які потрапили в складні життєві обставини.  
Гостра соціальна криза, яка охопила нашу країну, відобразилася не тільки на матеріальному стані, але й на моральному здоров’ї   родини. Людина, яка знаходиться в кризовому стані, досить часто не бачить виходу з проблемної ситуації. Водночас переживання кризи це не лише почуття безвихідності, що спричиняє важкі переживання, у цей момент людина максимально відкрита новому досвіду. Як в окремого індивіда, так і в сім’ї завжди є внутрішній ресурс, однак до нього не завжди є (або не завжди можна знайти) доступ. Саме тому необхідно допомогти клієнту (сім’ї) в розкритті свого внутрішнього потенціалу – в цьому і полягає суть соціально-психологічної допомоги.
 
МЕТА РОБОТИ ЦЕНТРУ:
·        Надання невідкладної психологічної, соціально-побутової, соціально - педагогічної, соціально-медичної, соціально-економічної, інформаційної і юридичної  допомоги, послуг з працевлаштування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, для сприяння їх якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності;
·        Стаціонарна допомога особам( у тому числі з дітьми), які перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема спричинених стихійним лихом, учиненням стосовно них злочину, насильством в сім’ї).
 
ВИДИ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ЦЕНТР:
·        Соціально-побутові послуги
– забезпечення комунальними благами, м’яким та твердим інвентарем, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря. Завдяки волонтерським організаціям  та представникам  місцевої громади отримувачі послуг  забезпечуються одягом.  Працівники  ДОЦСПД  надають можливість всім отримувачам послуг  вести самостійно господарство, працювати, навчатися, підтримувати соціальні зв’язки.
·        Психологічні послуги
– надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення  соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад.
·        Соціально-педагогічні послуги
– виявлення та сприяння розвитку різнобічних  інтересів і потреб, розвиток навичок самостійного життя, організація індивідуального та корекційного  процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб.          Працівники  центру   надають консультації з питань психічного здоров’я  та поліпшення взаємин з оточуючим середовищем; застосовують психодіагностику, спрямовану на вивчення  соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надають методичні поради. 

·        Соціально-медичні послуги
– консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних  розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія.

·        Соціально-економічні послуги
– задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової  допомоги.
·        Юридичні послуги
– надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо).
 

·        Інформаційні послуги
– надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).
   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  РОБОТИ ЦЕНТРУ
·        Надання комплексної соціально-педагогічної, психологічної допомоги отримувачам послуг в процесі їх соціальної адаптації, в  тому числі з питань попередження насильства та протидії торгівлі людьми.
·        Встановлення нових соціальних зв’язків в КУ «ДОЦСПД» та за його межами.
·        Координація взаємодії прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві, надання консультацій з питань виховання дітей, сприяння гармонійному розвитку осіб, їх соціальному патронажу.
·        Надання соціально-педагогічної допомоги отримувачам послуг із зони АТО в адаптації до нових умов  життєдіяльності та налагодженні побутових  умов проживання.
·        Забезпечення реалізації прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві, надання консультацій з питань  виховання дітей, сприяння гармонійному розвитку осіб, їх соціальному патронажу.
У 2019 році  колектив комунальної установи «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги» продовжив роботу щодо реалізації положень Конституції України (стаття 1, стаття3, стаття 24, стаття 46, стаття 52),  законів України «Про соціальні послуги»,  «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,  постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 р. № 1039 «Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги».
Протягом 2019 року діяльність працівників була зосереджена на реалізації наступних напрямків:
·          Опрацювання з працівниками центру змісту відомчих нормативних документів, а також локальних нормативних документів.
·          Участь у нарадах, семінарах, колегіях Департаменту у справах сім’їмолоді та заходів національно-патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації.
·          Проведення закупівлі: меблів, канцелярських товарів, постільної білизни, первинних засобів пожежогасіння, господарчих товарів, інвентарю, побутової техніки, продуктів харчування.
·          Надання соціальних послуг клієнтам згідно з чинним законодавством України.
·          Подовження проведення капітального ремонту у будівлі центру.
·          Оформлення наочності на поверсі.
·          Прибирання прилеглої території.
·          Продовження формування документів за номенклатурою справ.
·          Підготовка матеріалів для виступів у ЗМІ .
·          Продовження формування клієнтської бази. Відповідно до штатного розпису, затвердженого на 201рік, чисельність посад працівників центру соціально-психологічної допомоги становить 16:
·     Директор - 1
·     Головний бухгалтер - 1
·     Завідуючий господарства - 1
·     Педагог соціальний - 2
·     Адміністратор черговий - 4
·     Юрисконсульт – 1
·     Психолог - 2
·     Діловод – 1
·     Медична сестра - 1
·     Прибиральник службових приміщень – 1
·     Водій - 1 

Станом на 27.12.201року фактично працює 12працівників-1 посада директора, 1 посада водія, 1 посада психолога вакантні, прибиральниця знаходиться у відпустці по догляду за дитиною).


Освітній рівень працівників
ДОЦСПД:
·          Вища освіта –6(50%)
·          Середня спеціальна –6(50%).

Середній вік працюючих – 4років.

Загальна кількість отримувачів послуг у закладі впродовж 2019 року – 95 осіб (зменшення кількості отримувачів послуг пов’язана з проведенням ремонтних робіт).
З них :
·        осіб, що потрапили у складні життєві обставини – 87 (із них 22 особи ВПО)
·        потерпілих від домашнього насильства – 8

         Протягом року  в центрі отримали допомогу: 25 сімей, 17 одиноких осіб, 53 дитини. Було складено банк даних отримувачів послуг, сплановано та організовано діагностичну, прогностичну, консультативну, захисну, соціально-перетворювальну та профілактичну роботу. Вжито заходи щодо забезпечення притулку та надання допомоги одягом, взуттям, продуктами харчування усім отримувачам послуг. Позитивний результат дала робота з відновлення втрачених соціальних зв’язків (5 осіб), налагодження стосунків з родичами (31 особа), організаціі медичного обстеження (38 осіб) та лікування (7 осіб), формування нових соціальних зв’язків (65 осіб), вирішення житлово-побутових проблем (95 осіб). В результаті проведеної   роботи 12 отримувачів послуг оформили відповідні документи та отримали державну соціальну допомогу, 5 осіб влаштовано на роботу, 8 дітей влаштовано на навчання.
            Протягом 2019 року соціально-психологічною службою центру була проведена діагностика всіх отримувачів послуг з метою оцінки їх психоемоційного стану та рівня соціальної адаптованості для подальшої колекційної роботи та надання необхідної допомоги.  Спеціалісти центру постійно здійснювали координацію взаємодії отримувачів послуг із закладами соціального спрямування, охорони здоров’я, освіти, центру зайнятості, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
              
Протягом року було надано послуг–1527, а саме:
·     Соціально-побутові послуги - забезпечення комунальними благами, м'яким та твердим інвентарем, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря–425.
·     Психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад–158.
·     Соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, розвиток навичок самостійного життя, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб–265.
·     Соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія – 45.
·     Соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах –213.
·     Юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи -45 .
·     Послуги з працевлаштування – 9.
·     Інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги)–125.
·     Інші послуги – 242.
            Протягом звітного періоду  наступним отримувачам послуг центру була надана   допомога за наступними пунктами:
1.     
Іванченко Т.Ю. (м.Миколаївка) – отримано реєстрацію; відновлено паспорт; зроблено ІПН дитині;
2.     
Глазкова В.В.(м.Горлівка) – відновлено паспорт;
3.     
Кравчук Н.К. (м.Добропілля) – відновлено ІПН дитини;
4.     
Ситнік О.В. (м.Терни) – відновлено ІПН дитини;
5.     
Жаркова Д.В. (м.Торез) – відновлено паспорт;
6.     
Попроцька М.Г. (м.Дружківка) – відновлено паспорт;
7.     
Неботова М.І. (м.Дебальцеве) – оформлено свідоцтво про народження дитини;
8.     
Макогон Т.О. (смт.Петропавлівка) – оформлено статут ВПО;
9.     
Гриценко Н.О. (м.Покровськ) – влаштовано на роботу;
10. 
Охріменко О.М. (м.Новогродівка) – влаштовано на роботу.
 
                  Було охоплено  категорії громадян з різних міст (районів) Донецької області, у т.ч. з непідконтрольної території:
·        м.Новогродівка
·        м.Горлівка
·        м.Донецьк
·        м.Дружківка
·        м.Торез
·        м.Марьїнка
·        м.Курахове
·        м.Добропілля
·        м.Макіївка
·        м.Дебальцеве
·        м.Краматорськ
·        м.Шахтарськ
·        м.Новомиколаївка
·        м.Маріуполь
 
 
            З метою надання якісної та всебічної допомоги спеціалісти центру взяли участь:
-         Тренінгу  «Технологія ведення випадку у роботі з дітьми та їх сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах», «Вивчення потреб отримувачів соціальних послуг та планування у веденні випадку: практичний аспект» (жовтень-листопад 2019, м.Дружківка, соціальний педагог Стрижченко Д.С., юрисконсульт Вільчик О.В.);
-         Тренінг «Робота з потерпілими від домашнього та гендерного насильства – практичні кейси та способи дії» (жовтень 2019, м.Краматорськ, соціальний педагог Дьоміна І.О.) Психологічна Кризова Служба України.
-         Семінар-тренінг «Мінімальний комплекс початкових заходів щодо охорони репродуктивного здоров’я у випадку надзвичайних ситуацій» (вересень 2019, м.Краматорськ. соціальний педагог Дьоміна І.О.) МОЗ України, Фонд Народонаселення ООН в Україні, БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї.
-         Тренінг «Роспізнавання гендерно обумовленого насильства» (грудень 2019, м.Краматорськ) Українська Фундація Громадського Здоров’я
-         Тренінг «Посилення ефективності між секторального реагування та взаємодії у сфері запобігання та продитії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» (листопад 2019, м.Краматорськ, юрисконсульт Вільчик О.В.) Міністерство соціальної політики України за підтримки Посольства  Великої Британії в Україні.
            З отримувачами послуг постійно проводилась соціально-перетворювальна та профілактична робота:

-         Тренінгові заняття  для батьків і дітей «Особливості періоду ранньої юності»;
-         Лекція для батьків на тему «Роль сім’ї у фізичному загартуванні дітей»;
-         Тренінгові заняття «Якщо хочеш бути здоровим – приділи собі увагу!»;
-         Зустріч  із працівниками центру зайнятості «Орієнтир у світі професій»;
-         Профілактична бесіда «Будь обережним»;
-         Лекція щодо профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД та вірусний гепатит;
-         Тренінгові заняття «Конфлікт у сім’ї: чи  можна йому запобігти?»;
-         Тренінгові заняття «Усе починається з родини»
-         Бесіда «Як запобігти насильству»;
-         Виступи на теми: «Законодавство України про відповідальність  батьків за порушення прав дитини» та  «Сім’я без насильства»;
-         Лекція «Шкідливість пасивного тютюнопаління»;
-         Відео лекторій «Профілактика наркоманії»;
-         Виступ на тему «Відповідальність за насильство»;
-         Бесіда «Мовчати  не треба»;
-         Виступ на тему «Культура міжособистісних відносин – важливий фактор успішного розвитку особистості»;
-         Бесіда на тему «Обережно з вогнем»;
-         Відео лекторій «Бережи себе та дитину»;
-         Відео лекторій «Аленн Карр: Легкий спосіб покинути палити»;
-         Профілактична бесіда на тему «Відповідальність громадян за скоєння правопорушень та злочинів»;
-         Відео лекторій «Вбережи сім’ю від насильства»;
-         Просвітницька робота з батьками через оформлення інформаційного стенду «Права дитини»;
-         Співбесіда «Як поводитися у складній ситуації вдома»;
-         Зустріч з працівниками УТСЗН та Пенсійного фонду за темою «Соціальний захист сім’ї та дитини»;
-         Бесіда на тему «Незнання Закону не звільняє від кримінальної відповідальності»;
-         Година спілкування «Вчимося контролювати емоції»;
-         Тренінгові заняття з родинами «Знаходимо спільну мову в родині;
-         Бесіда на тему «Вплив наркотиків на організм людини»;
-         Профілактичні бесіди з отримувачами послуг щодо поведінки під час новорічних  свят та забезпечення власного дозвілля»;
-         Бесіда «Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому!»

Також були проведені заходи, які були відображені на сайті Департаменту управління у справах сім’ї, молоді та спорту:

·     24.01.2019 відбувся тренінг щодо психосоціальної підтримки, який проводили спеціалісти міжнародної гуманітарної організації «Данська Рада у справах біженців».
·     20.02.2019  проведено захід з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.
·     22.02.2019 проведено майстер-клас по випіканню млинців з нагоди свята Масляної і спільне святкування на подвір’ї закладу.
·     12.04.2019  проведеномайстер-класпо випіканню пасок і виготовленню крашанок.
·     26.04.2019 проведено захід до 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
·     10.05.2019 проведено захід, присвячений Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.
·     17.05.2019 проведено свято Вишиванки.
·    23.08.201проведено захід, присвячений Дню Державного Прапора і  Дню Незалежності України.
·     27.09.2019 представники 45-ої пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Донецькій області провели для отримувачів послуг і працівників центру роз’яснювальну роботу з багатьох життєво важливих питань.
·     12.10.2019 з нагоди Дня захисника України проведено інформаційно-просвітницький  захід.
·      23.11.2019 проведено зустріч з начальником Дружківського бюро правової допомоги.
·     03.12.2019 проведено інформаційно-просвітницький захід до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
·      11.12.2019 пройшла консультативна зустріч з начальником Дружківського бюро правової допомоги і представником благодійного фонду «Право на захист». 
·     19.12.2019 у Деньсвятого Миколая проведено інформаційно-пізнавальний захід. Комунальна установа  «Донецький обласний центр соціально психологічної допомоги» протягом 2019 року співпрацювала з:
·     Данською радою у справах біженців – проводились тренінги як з клієнтами, так і з працівниками закладу.
·     Центром соціально-психологічної підтримки благодійного фонду «Наснага» - проводились тренінги, працювала група взаємодопомоги, надавались індивідуальні консультації.
·     Дружківським бюро безоплатної правової допомоги - проводились «круглі столи», консультації, надавались констультації юридичного характеру.
·     Дружківським ЦСССДМ – приймали участь у спільних заходах, проводились спільні консультації стосовно клієнтів
центру
, оформлення певних видів документів.
·     Центром психосоціальної адаптації м.Краматорська.
·     Фондом «Право на захист». Активізована взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, благодійними й релігійними організаціями:
·     Громадською організацією «Перемога. Дружківка»
·     Дружківським відділенням поліції Краматорського відділу поліції ГУНП у Донецькій області
·     Центром обліку бездомних осіб і організації ночівлі з наданням соціальної допомоги
·     Дружківським міським центром зайнятості
·     Дружківським міським товариством Червоного Хреста України
·     Представниками храму Дмитра Донського
           Співробітники центру підтримували постійний зв’язок з міським УТСЗН, Пенсійним фондом та Центром зайнятості міста Дружківки з метою надання отримувачам послуг  якісних консультацій. Також протягом року   продовжувалася співпраця  з БФ «Наснага», Фондом Народонаселення в Україні, Міжнародним Червоним Хрестом, Чеською неурядовою організацією «Людина в біді»,  дитячим фондом ЮНІСЕФ,   мобільними бригадами  Фонду Народонаселення в Україні, Психологічною кризовою службою України, БФ «Слов’янське серце».
           Протягом 2019 року всі працівники центру підвищили свій професійний рівень, відвідуючи різноманітні заходи:
·        Психологічна кризова служба України, навчання за програмою «Організація психосоціальної  допомоги. Перша психічна допомога і кризова інтервенція після травматичної події» (директор, психологи, соціальні педагоги);
·        Чеська гуманітарна організація «Людина в біді», тренінг «Мінімальні стандарти захисту дитини при гуманітарних подіях» (соціальні педагоги, юрисконсульт);
·        Медичний корпус, тренінг «Удосконалення психосоціальної підтримки населення України постраждалого від конфлікту» (директор, соціальні педагоги, юрисконсульт, психолог);
·        Психологічна кризова служба України, тренінг  «Профілактика жорстокого поводження та нехтування потребами дітей різного віку» (директор);
·        Донецька обласна Ліга ділових і професійних жінок, навчання за програмою «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні (соціальні педагоги, юрисконсульт);
·        Онлайн курси  Прометеус  «Боротьба з корупцією»(соціальний педагог).
 Основними завданнями бухгалтерської служби центру соціально-психологічної допомоги у 201році були:
·     ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладу та складання звітності;
·     відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (забезпечення дотримання бюджетного законодавства асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними ресурсами;
·     забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, а також своєчасного подання звітності на реєстрацію таких зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
Бухгалтерський облік забезпечував відображення всіх операцій, пов’язаних з виконанням кошторису видатків бюджету, узагальнення даних обліку і звітності, що необхідно для оперативного управління, аналізу,  контролю за цільовим використанням  коштів, виявлення позапланових витрат.
Перевірені та прийняті документи систематизувались за датами здійснення операцій і оформлялись меморіальними ордерами.


Кошти загального фонду у 2019р. було спрямовано на наступні видатки:

Середня заробітна плата працівників у 201році становила 5400грн. Виплати її  відбувалися без затримки, двічі на місяць.  Значна частина фонду оплати праці була витрачена як доплата до мінімальної заробітної плати більшості співробітників
центру.
Премії працівникам ДОЦСПД нараховувалися відповідно до колективного договору, в межах фонду заробітної плати за рахунок економії  вакантних ставок директора,  водія та психолога (Іквартал).Також адміністрація обласного центру соціально-психологічної допомоги дотрималось зобов’язань за колективним договором щодо виплати доплат за роботу у нічний час та у святкові дні, за роботу з дезінфікуючими засобами, а також матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки. Усі платежі здійснювались згідно з  договірними зобов’язаннями ДОЦСПД.
Річна інвентаризація проведена згідно з наказом в.о.директора ДОЦСПД від29.11.2019р. №80  у термін 01.12.2019р. по 12.12.2019р.Станом на 01.12.2019р. надлишків та нестач товаро-матеріальних цінностей не виявлено.Перевірку фінансової діяльності закладу
провела бухгалтерія обласного соцгуртожику за розпорядженням бухгалтерії Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання.Бюджетний запит на 2020рік підготовлено якісно та своєчасно. 
Господарська діяльність закладу у 2019році була спрямована на створення оптимально сбалансованого середовища для проживання отримувачів послуг і умов для безпечної роботи працівників центру.
Фінансово-матеріальне забезпечення закладу протягом року відбувалося за рахунок бюджетних  коштів.
Заходи, передбачені планом по зміцненню та збереженню матеріальної бази ДОЦСПД, виконано стовідсотково.Складений і затверджений комітетом з допорогових закупівель  план закупівель і додаток до плану закупівель на 2019
р. постійно оновлювався і доповнювався новими закупівлями за рахунок економії коштів за торговельними операціями.   Усі укладені  договори, вартість яких перевищувала 50 тис.грн., викладено у системі ProZorro.
Протягом звітного періоду для центру були придбані наступні матеріали:
·        спортивний інвентар
·        іграшки
·        канцелярські товари
·        медикаменти
·        миючі засоби
·        побутова хімія
·        дитячі меблі
·        вогнегасники
·        постільна білизна для дорослих та дітей
На 2019 рік планувалося  оснащення спортивної зали (загальною площею 200 кв.м.) тренажерами та обладнанням з урахуванням потреб отримувачів послуг з обмеженими можливостями. У зв’язку з цим було придбано наступні товари:
·        шведська стінка – 8 штук
·        гімнастичні мати – 8 штук
·        тренажер «Лавка-жим» -  2 штуки
·        тренажер «Лавка-прес» - 2 штуки
·        тенісний стіл – 2 штуки
·        бадмінтон – 5 комплектів
·        сітка для тенісного столу – 2 штуки
·        ракетки для великого тенісу – 4 штуки
·        набори для настільного тенісу – 8 штук
·        м’ячі футбольні – 10 штук
·        м’ячі волейбольні – 10 штук
·        м’ячі баскетбольні – 10 штук
·        м’ячі для великого тенісу – 10 штук
·        кульки тенісні – 50 штук
Протягом року систематично контролювався стан суборендованого приміщення та системи життєзабезпечення.
Продовжувався капітальний ремонт будівлі центру.
Технічний стан будівлі і санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний. Режим вологого прибирання і дезінфекції (поточного та генерального)  дотримувався. Придбано прибиральний інвентар,  пральні, миючі та дезінфікуючі засоби. 3 рази на місяц здійснювалася заміна та прання постільної білизни. Проведено інтер’єрні роботи у коридорі: придбано гардини, оформлено стенди, встановлено банер, висаджено кімнатні рослини. У центрі організовано безпечний питний, повітряний, температурний, освітлювальний режими. Придбані баки для зберігання запасу технічної та питної води,  у наявності достатній запас електричних ламп.
             Також була проведена рекламна компанія, зроблено косметичний ремонт санвузлів, здійснено технічне обслуговування вогнегасників, встановлено кнопку швидкого реагування на поліцію, проведено кабельне телебачення, проведено вимірювання опору ізоляції електричної проводки.
Прилегла територія достатньо озеленена та частково огороджена. Потребує заміни асфальтове покриття, ремонту каналізаційних ям і встановлення на них кришок для безпечного пересування по території. На прилеглій ділянці розбиті 2 квітники, які були засаджені  однорічними та багаторічними квітами. Прибирання території здійснювалось два рази на тиждень. За потребою здійснювався викос трави, побілка та обкопка  дерев, обрізка кущів та сушнику. Сміття збиралось у смітники та вивозилось за договором з КАТП 1 раз на тиждень.
 
Протягом року проводилась робота щодо створення умов  для безпечного проживання отримувачів
та праці всіх співробітників. У наявності нормативна база з техніки безпеки та пожежної безпеки.  Систематично перевірялось  дотримання у центрі потипожежного стану, складені відповідні акти, закуплені протипожежні засоби. Проводились інструктажі з безпеки життєдіяльності та  протипожежної безпеки з клієнтами та працівниками закладу, відбулись заняття  з відпрацюванням навичок користування первинними засобами пожежогасіння, відпрацьовано заняття з евакуації із закладу за сигналом «Увага! Всім». Неодноразово запрошувались представники ДСНС України для організації інформаційних заходів.
 
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» керівництво закладу спрямовувало свої зусилля на впровадження державноїполітики в галузі охорони праці: електрообладнання закладу монтовано з заземленням, закуповувся  хлорантоін для дезінфекції санвузлів та кухні, придбано засоби первинного пожежогасіння, згідно з вимогами забезпечено електротехнічні заміри опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів тощо. Своєчасно проводились інструктажі працівників  з охорони праці, профілактичні огляди приміщень, обладнання, усувалися виявлені неполадки. Усі працівники пройшли періодичний медичний огляд, мають санітарні  книжки встановленого зразка.
Постійно знімались показники лічильника води, який знаходиться на орендованій площі.
Розроблено план з енергозбереження у закладі.
За підсумками року центр не перевищив встановлені асигнування на комунальні послуги.
Виходячи з вищевикладеного, колектив комунальної установи «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги»
спрямовує у 2020році свої зусилля на вирішення наступних задач:
 
1.     Продовжити роботу трудового колективу щодо реалізації Законів України «Про соціальні послуги»,  «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1039 «Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги».
2.     Взяти участь у професійному навчанні з питань надання соціальних послуг, а також з охорони праці і пожежної безпеки.
3.     Продовжити роботу щодо працевлаштування отримувачів послуг, поновлення родинних зв’язків, документів клієнтів тощо.
4.     Вивчати та впроваджувати у роботу теоретичні напрацювання українських учених, які стосуються питань надання допомоги особам, які потрапили у складні життєві обставини.
5.     Здійснювати психодіагностику отримувачів послуг, проводити діагностику особистості (діагностика інтелектуально-пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфери особистості; виявлення типу та рис особистості; ставлення індивіда до себе й оточення), залучаючи спеціалістів з установ-партнерів.
6.     Здійснювати консультування отримувачів послуг щодо вирішення соціально-психологічних проблем, а також корекцію пізнавальної самостійно-особистої сфери та поведінки отримувачів послуг, коригувати міжособистісні відносини, залучаючи спеціалістів з установ-партнерів.
7.     Спрямувати соціально-педагогічні послуги на виявлення інтересів, потреб отримувачів послуг у різних сферах діяльності та сприяти їх взаємодії у наданні цих послуг з різними соціальними інститутами і окремими зацікавленими особами.
8.     Здійснювати консультування отримувачів послуг щодо реалізації їх прав. Розширення можливостей та самостійності клієнтів у подоланні їхніх проблем.
9.     Проводити просвітницьку роботу щодо всебічного і гармонійного розвитку клієнтів.
10. Організовувати соціальний супровід та соціально позитивну діяльність отримувачів послуг.
11. Координувати роботу обласного центру соціально-психологічної допомоги з різними установами та фахівцями. Сприяти встановленню зав’язків отримувачів послуг з системами, які мають необхідні ресурси, надають послуги.
12. Інформувати отримувачів послуг  з питань працевлаштування шляхом проведення індивідуальної роботи з кожним із них щодо можливого вибору місця та виду діяльності.
13. Поширювати і надавати інформацію необхідну для вирішення складних життєвих обставин, довідкових, просвітницьких та рекламно-пропагандистських послуг.
14. Здійснювати інформаційно-пропагандистські та соціально рекламні послуги, розробляти та видавати інформаційно-рекламні буклети, листівки, пам’ятки, плакати.
15. Надавати консультативні послуг отримувачам послуг  з питань чинного законодавства.
16. Надавати допомогу в оформленні документів, укладанні договорів тощо.
17. Створити зону психологічного розвантаження, ігрової кімнати для дітей.
18. Створити навчальний кабінет «Гарна господарочка».
 
                                            В.о.директора ДОЦСПД                                      І.О.Дьоміна

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню