Програма розвитку - Docspd

Перейти к контенту

Главное меню:

План:
1. Паспорт програми розвитку
2.Введення
3.Актуальність програми розвитку ДОЦСПД
4.Загальні положення
4.1. Принципи надання соціальних послуг
4.2. Мета та завдання Донецького обласного центру соціально-психологічної допомоги
5. Структура програми
5.1. Соціально – інформаційні послуги
5.2. Соціально – медичні послуги
5.3. Соціально –педагогічні та психологічні послуги
5.4. Соціально-економічні та юридичні послуги
6. Міжсекторальна співпраця.
7. Перспектива розвитку комунальної установи «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги»
ПАСПОРТ
   
Повна назва програми
     
Програма розвитку  комунальної установи «Донецький обласний центр соціально-психологічної  допомоги» на 2018-2021 рр.
     
Розробник  програми та відповідний виконавець
     
Комунальна установа «Донецький обласний центр  соціально-психологічної допомоги»
     
Підстава для  розроблення програми
     
України « Про соціальні послуги»,  Закон України « Про соціальну роботу з  дітьми та молоддю», постанова Кабінету  Міністрів України від 12 травня 2004 року № 608 «Про затвердження  Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги» , Постанова  КМУ від 24 лютого 2016 року №111 «Про затвердження Державної соціальної  програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», Закон України «Про  соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про  попередження насильства в сім’ї».
     
Джерела  фінансування
     
Кошти відповідних бюджетів у розмірі передбаченому  нормативами фінансування. Інші надходження,  не заборонені чинним законодавством ( орієнтовна вартість програми  розвитку – 2 млн.654 грн.).
     
Штатна кількість  працівників
     
16 + додатково 3 штатні одиниці психолога (для  цілодобової гарячої лінії), 1 штатна одиниця двірника або робітника з  обслуговування території.
 
1.Введення
             В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна кількість українських сімей потребує соціального захисту і допомоги, які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими організаціями й базуються на відповідній нормативно-правовій базі.  Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів діяльності центру соціально-психологічної допомоги.
           В зазначеному напрямку роботи одним з найголовніших чинників є раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допомоги, з метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення проблем та надання відповідної якісної допомоги, особам, які потрапили в складні життєві обставини.
             
2. Актуальність програми
             З метою впровадження в Донецькій області нових форм підтримки осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, згідно Закону України « Про соціальні послуги», Закону України « Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 608 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги» , керуючись  ст..ст.43,60 Закону  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням обласної ради від 31.05.2005 р. № 5/10-223 було створено Комунальну установу  «Донецький обласний  центр соціально-психологічної допомоги».
           Фінансування Донецького обласного центру соціально-психологічної допомоги здійснюється за рахунок  коштів обласного бюджету, передбачених для виконання програм стосовно з дітей, молоді, жінок, сім’ї.
            З жовтня 2015 року  центр було перенесено з м.Донецьк до м.Дружківка за адресою: вул..Машинобудівників, 64. Заклад розраховано на 30 місць.  Центр надає в умовах цілодобового стаціонару допомогу та тимчасовий притулок особам, які опинилися  у складних життєвих обставинах і потребують тимчасового притулку, у разі відсутності у зазначених осіб засобів до існування, а також забезпечує їх харчуванням у порядку, визначеним чинним законодавством. У закладі знаходяться особи віком від 18 до 35 років (у тому числі з дітьми) терміном не більше 90 діб на рік. Створення центру надало можливість підвищити ефективність реалізації державних, регіональних програм, направлених на вирішення проблем дітей, молоді, жінок та родини, які опинилися в складних життєвих умовах.
3. Загальні положення
3.1. Принципи надання соціальних послуг
·         Соціально-побутові послуги – забезпечення комунальними благами, м’яким та твердим інвентарем, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря.
·         Психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад.
·         Соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних  інтересів і потреб, розвиток навичок самостійного життя, організація індивідуального та корекційного  процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб.
·         Соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних  розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія.
·         Соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової  допомоги.
·         Юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо).
·         Інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).
3.2. Мета діяльності ДОЦСПД
·         Надання невідкладної психологічної, соціально-побутової, соціально-педагогічної, соціально-медичної, соціально-економічної, інформаційної і юридичної допомоги, послуг із працевлаштування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, для сприяння їх якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.
·         Стаціонарна допомога  особам (у тому числі з дітьми), які перебувають  у складних життєвих обставинах (зокрема спричинених стихійним лихом, учиненням стосовно них злочину, насильством в сім’ї).
3.3. Основні напрямки роботи ДОЦСПД:
·         Надання комплексної соціально-педагогічної, психологічної допомоги отримувачам послуг в процесі їх соціальної адаптації, в  тому числі з питань попередження насильства та протидії торгівлі людьми.
·         Встановлення нових соціальних зв’язків в КУ «ДОЦСПД» та за його межами
·         Координація взаємодії прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві, надання консультацій з питань виховання дітей, сприяння гармонійному розвитку осіб, їх соціальному патронажу.
·         Надання соціально-педагогічної допомоги отримувачам послуг із зони АТО в адаптації до нових умов  життєдіяльності та налагодженні побутових  умов проживання.
4. Структура програми
4.1. Соціально – побутові послуги
        Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги забезпечує отримувачів послуг комунальними благами (безкоштовне перебуванням та харчування, надання м’якого та твердого інвентарю). Завдяки волонтерським організаціям  та представникам місцевої громади забезпечує одягом.  Працівники  ДОЦСПД здійснюють соціально-побутовий патронтаж, надають можливість всім отримувачам послуг  вести самостійно господарство, працювати, навчатися, підтримувати соціальні зв’язки.
   
Завдання
     
Уставна та  поточна документація
     
Створення  сприятливих умов для  перебування та адаптації в  соціумі отримувачів послуг у комунальній установі «Донецький обласний центр  соціально-психологічної допомоги».
     
Договір про надання послуг між адміністрацією закладу  та отримувачами послуг.
     
Забезпечення  отримувачів послуг продуктами харчування відповідно до затверджених  норм  Наказом від 15.09.2004 року № 408  МІНІСТЕРСТВОМ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ `Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ. Зберігання продуктів харчування відповідно до санітарних вимог.
 
Забезпечення засобами особистої гігієни.
     
Роздавальні відомості продуктів харчування. Та засобів  особистої гігієни.
     
     
 
4.2. Надання соціально – медичних послуг.   
      ДОЦСПД забезпечує допомогу отримувачам послуг у здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів.
   
Завдання
     
Установча та поточна документація
     
Просвітницька робота медичної сестри з отримувачами  послуг щодо здорового образу життя.
     
Журнал проведення бесід з отримувачами послуг. Щоденник  медичної сестри із записами наданих послуг. Роздавальні відомості  лікарських засобів.
 
 
4.3. Надання соціально – педагогічних та психологічних послуг, спрямованих на налагодження родинних стосунків.
         Працівники  центру  надають консультації з питань психічного здоров’я  та поліпшення взаємин з оточуючим середовищем; застосовують психодіагностику, спрямовану на вивчення  соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надають методичні поради.
   
Завдання
     
Установча та поточна документація
     
Організація індивідуального та корекційного процесів з  отримувачами послуг.
     
Соціальний супровід у закладі.
     
Спеціалісти здійснюють оцінку психологічної корекції та  реабілітації  отримувачів послуг.
     
Протоколи психологічного  діагностування.
 
4.4. Надання соціально-економічних та юридичних послуг.
       Задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у  формі надання натуральної чи грошової допомоги.
   
Завдання
     
Установча та  поточна документація
     
Надання спеціалістами центру  консультацій з питань чинного  законодавства, здійснюють захист прав та інтересів осіб, які перебувають у  складних життєвих обставинах.  Допомога  в оформленні правових документів.
     
Журнал обліку надання соціально-економічних та  юридичних  послуг.
 
5. Міжсекторальна співпраця.
5.1. Взаємодія з органами місцевого самоврядування, з представниками територіальної громади, з пресою та телебаченням.
5.2. Взаємодія з міжнародними організаціями та благодійними фондами: фонд Народонаселення в Україні, Міжнародний Червоний Хрест, Фонд «Карітас», Фонд «ЮНІСЕФ», міжнародна неурядова організація «Людина в біді» та інші.
6.Перспектива розвитку
2018 рік – проведення капітального ремонту приміщення центру  з урахуванням потреб  отримувачів послуг з обмеженими можливостями (орієнтовна вартість – 2,5 млн.грн.).
2019 рік – оснащення спортивної зали тренажерами та обладнанням з урахуванням потреб отримувачів послуг з обмеженими можливостями.  Створення на базі центру обласної цілодобової психологічної   телефонної «гарячої» лінії (орієнтовна вартість – 143 500 грн.).
2020 рік – створення зони психологічного розвантаження, ігрової кімнати для дітей. Створення  навчального кабінету «Гарна господарочка» (навчити  утримувачок послуг самостійно вести господарство,  сумлінно ставитися до виконання своїх батьківських обов’язків, вміти налагодити соціальні зв’язки з зовнішнім  середовищем). Орієнтовна вартість – 10000 грн..
2021 рік – організація на базі центру мобільної бригади із  залученням різних фахівців (лікарів, вчителів, вихователів, соціальних працівників) – на волонтерських засадах.
В.о.директора ДОЦСПД                                                     В.В.Тимофєєв
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню