Запит на інформацію - Донецький Обласний Цент СоціальноПсихологічної Допомоги

Перейти к контенту

Главное меню:

Запит на інформацію

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

З метою подання запиту та отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися додиректора комунальної установи "Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги".
Відповідальна особа - Дьоміна Ірина Олексіївна,директор ДОЦСПД.
Графік роботи - понеділок-четвер - 8.00-17.00, п’ятниця - 8.00-15.45, перерва-12.00-12.45.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою).
Для подання запиту (письмового) на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу:84206, м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 64, Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги.
Запити також приймаються усно:
- за тел.(06267) 3-38-32, моб. +380-95-428-17-00
- електронною поштою: 34335766@mail.gov.ua
Письмовий запит подається у довільній формі.
Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Форма письмового запиту на публічну інформацію

Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації маже продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню