Программа розвитку - Донецький Обласний Цент СоціальноПсихологічної Допомоги

Перейти к контенту

Главное меню:

Программа розвитку
Програма розвитку
комунальної установи
«Донецький обласний центр
соціально-психологічної допомоги»
на 2020 рік
 
 
 


План:
1. Паспорт програми розвитку
2.Введення
3.Актуальність програми розвитку ДОЦСПД
4.Загальні положення
4.1. Принципи надання соціальних послуг
4.2. Мета та завдання Донецького обласного центру соціально-психологічної допомоги
5. Структура програми
5.1. Соціально – інформаційні послуги
5.2. Соціально – медичні послуги
5.3. Соціально – педагогічні та психологічні послуги
5.4. Соціально-економічні  та юридичні послуги
6. Міжсекторальна співпраця.
7. Перспектива розвитку комунальної установи «Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги»


1.Введення
              В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна кількість українських сімей потребує соціального захисту і допомоги, які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими організаціями й базуються на відповідній нормативно-правовій базі.  Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів діяльності центру соціально-психологічної допомоги.
 
          
 
В зазначеному напрямку роботи одним з найголовніших чинників є раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допомоги, з метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення проблем та надання відповідної якісної допомоги, особам, які потрапили в складні життєві обставини. Координування питань щодо забезпечення рівними правами та можливостями жінок і чоловіків, а також запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
   
        
 
2. Актуальність програми
              З метою впровадження в Донецькій області нових форм підтримки  осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, згідно  Закону України « Про соціальні послуги»,  Закону України « Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», постанови Кабінету  Міністрів України від 12 травня 2004 року № 608 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги» , керуючись  ст..ст.43,60 Закону  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням обласної ради від 31.05.2005 р. № 5/10-223 було створено Комунальну установу  «Донецький обласний  центр соціально-психологічної допомоги».
             Фінансування Донецького обласного центру соціально-психологічної допомоги здійснюється за рахунок  коштів обласного бюджету, передбачених для виконання програм  стосовно з  дітей, молоді, жінок, сім’ї.
             Із вересня 2015 року  центр було перенесено з м.Донецьк до м.Дружківка за адресою: вул..Машинобудівників, 64.  Заклад розраховано на 30 місць.  Центр надає в умовах цілодобового стаціонару допомогу та тимчасовий притулок особам, які опинилися  у складних життєвих обставинах, у разі відсутності у зазначених осіб засобів до існування, а також забезпечує їх харчуванням у порядку, визначеним чинним законодавством. У закладі знаходяться особи  (у тому числі з дітьми) терміном не більше 90 діб на рік.  Створення центру надало можливість підвищити ефективність реалізації  державних, регіональних програм, направлених на вирішення проблем дітей, молоді, жінок та родини, які опинилися в складних життєвих умовах.
 
3. Загальні положення
3.1.  Принципи надання соціальних послуг

·        Соціально-побутові послуги – забезпечення комунальними благами, м’яким та твердим інвентарем, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря.
·        Психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення  соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад.
·        Соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних  інтересів і потреб, розвиток навичок самостійного життя, організація індивідуального та корекційного  процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб.
·        Соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних  розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія.
·        Соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової  допомоги.
·        Юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо).
·        Інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).
 
3.2. Мета діяльності ДОЦСПД

·        Надання невідкладної психологічної, соціально-побутової, соціально-педагогічної, соціально-медичної, соціально-економічної, інформаційної і юридичної допомоги, послуг із працевлаштування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, для сприяння їх якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.
·        Стаціонарна допомога  особам (у тому числі з дітьми), які перебувають  у складних життєвих обставинах (зокрема спричинених стихійним лихом, учиненням стосовно них злочину), у тому числі особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, постраждалим від домашнього насильства, постраждалим від торгівлі людьми.

3.3. Основні напрямки роботи ДОЦСПД:

·        Надання комплексної соціально-педагогічної, психологічної допомоги отримувачам послуг в процесі їх соціальної адаптації, в  тому числі з питань попередження насильства та протидії торгівлі людьми.
·        Встановлення нових соціальних зв’язків в КУ «ДОЦСПД» та за його межами
·        Координація взаємодії прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві, надання консультацій з питань виховання дітей, сприяння гармонійному розвитку осіб, їх соціальному патронажу.
·        Надання соціально-педагогічної допомоги отримувачам послуг із зони АТО в адаптації до нових умов  життєдіяльності та налагодженні побутових  умов проживання.
 
 
4. Структура програми

4.1. Соціально – побутові послуги
         Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги  забезпечує отримувачів послуг  комунальними благами (безкоштовне перебуванням та харчування, надання м’якого та твердого  інвентарю).   Завдяки волонтерським організаціям  та представникам  місцевої громади забезпечує одягом.  Працівники  ДОЦСПД  здійснюють  соціально-побутовий патронтаж, надають можливість всім отримувачам послуг  вести самостійно господарство, працювати, навчатися, підтримувати соціальні зв’язки.

4.2. Надання соціально – медичних послуг.
  
       ДОЦСПД

 забезпечує допомогу отримувачам послуг  у  здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів.

4.3. Надання соціально – педагогічних та психологічних послуг, спрямованих на налагодження родинних стосунків.

          Працівники  центру   надають консультації з питань психічного здоров’я  та поліпшення взаємин з оточуючим середовищем; застосовують психодіагностику, спрямовану на вивчення  соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надають методичні поради.

4.4. Надання соціально-економічних  та юридичних  послуг.

        Задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у  формі  надання натуральної чи грошової  допомоги.


5. Міжсекторальна  співпраця.
5.1

Взаємодія з органами місцевого самоврядування, з представниками територіальної громади, з пресою та телебаченням.
5.2.
Взаємодія з міжнародними організаціями та благодійними фондами: фонд Народонаселення в Україні, Міжнародний Червоний Хрест, Фонд «Карітас»,  Фонд «ЮНІСЕФ», міжнародна неурядова організація «Людина в біді», Благодійний фонд «Слов’янське серце», Міжнародна організація по міграції  та інші.
 
6.Перспектива розвитку
2020 рік – створення  зони психологічного розвантаження, ігрової кімнати для дітей. Створення  навчального кабінету «Гарна господарочка» (навчити  утримувачок послуг самостійно вести господарство,  сумлінно ставитися до виконання своїх батьківських обов’язків,  вміти налагодити соціальні  зв’язки з зовнішнім  середовищем). Орієнтовна вартість – 10000 грн..
 
 
В.о.директора ДОЦСПД                                                  І.О.Дьоміна
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню